Update

ตอนนี้ BACKSTAGE ขอบกเลิกการup date ข้อมูล ข่าวสารและรูปภาพทั้งหมด ในเวปนี้ แต่ท่านสามารถติดตามเราได้ทาง ช่องทางดังต่อไปนี้

Facebook: http://www.facebook.com/backstagecnx
IG: ID = backstage_cnx
Line: ID = icybackstage
ขอบคุณ