COURSES

เงื่อนไขการสมัครเรียน

–  BACKSTAGEไม่ได้เป็นสถาบัน หรือ โรงเรียนสอนแฟชั่น แต่เป็นการเปิดสอนพิเศษเพื่อปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซด์ เพราะฉนั้นผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะ ไมได้รับใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองใดๆจากเรา

–  ทางเราจะเปิดสอนเป็นรายบุคคล หรือถ้าเป็นกลุ่มคณะ ทางผู้เรียนต้องจัดรวมกลุ่มกันเองแต่ไม่ควรเกิน 5 คน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาเรื่องการหยุดเรียนที่ไม่ตรงกันของสมาชิก

– ท่านสามารถเลือกเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยจะมีช่วงเวลาเรียนดังนี้

จันทร๋-ศุกร์ เวลา 10.00น.-12.00น.  14.00น.-16.00น. และ 17.00น-19.00น.

เสาร์ เวลา 10.00น-12.00น.

– สำหรับท่านที่สมัครเรียนก่อน ท่านสามารถเลือเวลาเรียนได้ก่อนแล้วแต่สะดวกและความเหมาะสม  ส่วนท่านที่สมัครเรียนท่านต่อไป จะต้องเลือกจากเวลาที่เหลือ

–  สำหรับท่านที่สนใจเรียนหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมหลังจากจบคอร์สแรกแล้ว ท่านจะได้รับส่วนลดทันที10% จากราคาคอร์สต่อไป

– การเรียนแฟชั่นดีไซด์จะต้องอาศัยความชอบ ความตั่งใจจริงและหมั่นฝึกฝน จึงจะประสพผลสำเร็จในการเรียนและการนำไปใช้ ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนสำหรับการเริ่มต้น ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและขัดเกลาให้ท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด  

คร์อสต่างๆมีดังต่อไปนี้

1. Fashion Sketching I วาดรูปหุ่น1 (เปิดสอนเฉพาะช่วงเย็น 17.30-19.00น) 

2. Fashion Sketching II วาดหุ่น2 (เปิดสอนเฉพาะช่วงเย็น 17.30-19.00น) 

3.  Pattern Drafting I สร้างแพทเทริ์นบนกระดาษ1 (เปิดสอน10.00-12.00, 15.00-17.00 และ 17.30-19.00น) 

4. Draping I สร้างแพทเทริ์นบนหุ่น1(เปิดสอนวัน พุธ-พฤหัส 13.30-17.00น)

 สามารถสมัครเรียนด้วยตัวเอง ติดต่อได้ทางอีเมลล์

BackstageDesign@live.com 

หรือ โทรสอบถามได้ที่

08 124 97084

 

ดูรายละเอียดของแต่ละคอร์สเพิ่มเติม คลิกที่เมนูบาร์
Advertisements